แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์กรมพลศึกษา(DPE RADIO ONLINE)


ข้อชี้แจง กรุณาทำแบบสอบถามในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 คำถาม

แบบสอบถามนี้มีคำถามทั้งหมด 6 ข้อ